Om Sif

Erfaren tolk med base i Odense

Professionalisme og høj faglighed er værdier jeg sætter højt, når jeg udfører mit arbejde. Dermed er min tavshedspligt også meget vigtig for mig – og du kan derfor trygt lægge din tolkeopgave i mine hænder.

Jeg er uddannet tegnsprogstolk i 2012, og har arbejdet fuldtid som tolk siden. Jeg tilbyder tegnsprogstolkning, skrivetolkning, TSK-tolkning, fjerntolkning og taktiltolkning.


Retstolk

Jeg er uddannet retstolk gennem kurset for tegnsprogstolke. Derudover har jeg selv fungeret som domsmand, så jeg har et godt fundament til at tolke indenfor retssystemet.

Skrivetolk

Jeg er eksamineret skrivetolk gennem tegnsprogstolke- uddannelsen. Jeg har både erfaring med at skrivetolke dansk og engelsk.

Engelsk

Tolkning til og fra engelsk er ingen hindring for mig. Jeg har stor erfaring med at tolke på engelsk, fortrinsvis forretningsengelsk.

Grafisk design

Udover at jeg tolker, kan jeg også hjælpe med små designopgaver og IT-konsulentydelser.

Klik her
Lad os samarbejde!

Bestil mig i dag. Send en mail:

Som udgangspunkt dækker jeg opgaver i Syddanmark, og fortrinsvis Fyn, men tøv ikke med at kontakte mig, hvis din opgave ligger et andet sted.

Jeg følger de ordinære satser og vilkår for tegnsprogstolkning, fastsat i BEK nr 1317 af 08/09/2020 §24.